weather
Thời Tiết Huế
Nhiệt Độ: 28°C
Hiện tại: mưa nhẹ

Mách Bạn

Thái Giám Triều Nguyễn

Thái Giám Triều Nguyễn

Trong cuốn Đời sống cung đình triều Nguyễn và cuốn Đời sống trong Tử Cấm Thành, tác giả Tôn Thất Bình cho biết, dưới triều Nguyễn, nhiệm vụ chính của các hoạn quan (tuỳ theo chức vụ, thứ bậc) là tổ chức triều đình, phục vụ nhà vua (cùng với …

Xem ngay »

Lịch Cúp Điện tại Hương Trà – TT Huế

Lịch Cúp Điện tại Hương Trà Huế

Cập Nhật Thông Tin Lịch Cúp Điện tại Hương Trà Hôm Nay Cập Nhật Thông Tin Lịch Cúp Điện tại Hương Trà Ngày Mai Cập Nhật Thông Tin Lịch Cúp Điện tại Hương Trà 7 ngày tới Lịch tạm ngừng cấp điện Tại Hương Trà – để Quý khách hàng chủ …

Xem ngay »

Lịch Cúp Điện tại Hương Thủy – TT Huế

Lịch Cúp Điện tại Hương Thủy

Cập Nhật Thông Tin Lịch Cúp Điện tại Hương Thủy Hôm Nay Cập Nhật Thông Tin Lịch Cúp Điện tại Hương Thủy Ngày Mai Cập Nhật Thông Tin Lịch Cúp Điện tại Hương Thủy 7 ngày tới Lịch tạm ngừng cấp điện Tại Hương Thủy – để Quý khách hàng chủ …

Xem ngay »

Lịch Cúp Điện tại Quảng Điền – TT Huế

Lịch Cúp Điện tại Quảng Điền - TT Huế

Cập Nhật Thông Tin Lịch Cúp Điện tại Quảng Điền Hôm Nay Cập Nhật Thông Tin Lịch Cúp Điện tại Quảng Điền Ngày Mai Cập Nhật Thông Tin Lịch Cúp Điện tại Quảng Điền 7 ngày tới Lịch tạm ngừng cấp điện Tại Quảng Điền – để Quý khách hàng chủ …

Xem ngay »

Lịch Cúp Điện tại Phú Lộc – TT Huế

Lịch Cúp Điện tại Phú Lộc - TT Huế

Cập Nhật Thông Tin Lịch Cúp Điện tại Phú Lộc Hôm Nay Cập Nhật Thông Tin Lịch Cúp Điện tại Phú Lộc Ngày Mai Cập Nhật Thông Tin Lịch Cúp Điện tại Phú Lộc 7 ngày tới Lịch tạm ngừng cấp điện Tại Phú Lộc – để Quý khách hàng chủ …

Xem ngay »

Lịch Cúp Điện tại Nam Đông – TT Huế

Lịch Cúp Điện tại Nam Đông

Cập Nhật Thông Tin Lịch Cúp Điện tại Nam Đông Hôm Nay Cập Nhật Thông Tin Lịch Cúp Điện tại Nam Đông Ngày Mai Cập Nhật Thông Tin Lịch Cúp Điện tại Nam Đông 7 ngày tới Lịch tạm ngừng cấp điện Tại Nam Đông – để Quý khách hàng chủ …

Xem ngay »

Lịch Cúp Điện tại Phú Vang – TT Huế

Lịch Cúp Điện tại Phú Vang - TT Huế

Cập Nhật Thông Tin Lịch Cúp Điện tại Phú Vang Hôm Nay Cập Nhật Thông Tin Lịch Cúp Điện tại Phú Vang Ngày Mai Cập Nhật Thông Tin Lịch Cúp Điện tại Phú Vang 7 ngày tới Lịch tạm ngừng cấp điện Tại Phú Vang – để Quý khách hàng chủ …

Xem ngay »

Lịch Cúp Điện tại Phong Điền – TT Huế

Lịch Cúp Điện Tại Phong Điền

Cập Nhật Thông Tin Lịch Cúp Điện tại Phong Điền Hôm Nay Cập Nhật Thông Tin Lịch Cúp Điện tại Phong Điền Ngày Mai Cập Nhật Thông Tin Lịch Cúp Điện tại Phong Điền 7 ngày tới Lịch tạm ngừng cấp điện Tại Phong Điền – để Quý khách hàng chủ …

Xem ngay »

Lịch Cúp Điện khu vực Bắc Sông Hương

Lịch Cúp Điện khu vực Bắc Sông Hương

Cập Nhật Thông Tin Lịch Cúp Điện tại Khu Vực Bắc Sông Hương Hôm Nay Cập Nhật Thông Tin Lịch Cúp Điện tại Khu Vực Bắc Sông Hương Ngày Mai Cập Nhật Thông Tin Lịch Cúp Điện tại Khu Vực Bắc Sông Hương 7 ngày tới Lịch tạm ngừng cấp …

Xem ngay »

Lịch Cúp Điện khu vực Nam Sông Hương

Lịch Cúp Điện khu vực Nam Sông Hương

Cập Nhật Thông Tin Lịch Cúp Điện tại khu vực Nam Sông Hương Hôm Nay Cập Nhật Thông Tin Lịch Cúp Điện tại khu vực Nam Sông Hương Ngày Mai Cập Nhật Thông Tin Lịch Cúp Điện tại khu vực Nam Sông Hương 7 ngày tới Lịch tạm ngừng cấp …

Xem ngay »

Lịch Cúp Điện A Lưới – Huế

Lịch Cúp Điện tại A Lưới

Cập Nhật Thông Tin Lịch Cúp Điện tại A Lưới Hôm Nay Cập Nhật Thông Tin Lịch Cúp Điện tại A Lưới Ngày Mai Cập Nhật Thông Tin Lịch Cúp Điện tại A Lưới 7 ngày tới Lịch tạm ngừng cấp điện Tại A Lưới – để Quý khách hàng …

Xem ngay »

Festival Làng nghề truyền thống Huế 2021

Festival huế 2021

Festival Nghề truyền thống Huế sẽ được tổ chức vào tháng 06 năm nay, 2021.  Thời gian tổ chức: từ 29/5 đến 26/6/2021 Các hoạt động chính: Tuần lễ thời trang áo dài Hội sách và văn hoá đọc Lễ hội ẩm thực Cuộc thi thiết kế sản phẩm thủ …

Xem ngay »